Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Estació Nord-2
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:42  08:18  09:29  10:05  11:16  12:27  
   08:53    10:40  11:51    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:14  15:25  16:00  17:11  18:23  19:35
 13:38  14:49    16:36  17:47  18:59  
 20h  21h
 20:11  21:22          
 20:46            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: