Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Vallparadís Universitat
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:47  08:23  09:34  10:10  11:21  12:32  
   08:58    10:45  11:56    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:19  15:30  16:05  17:16  18:28  19:04
 13:43  14:54    16:41  17:52    19:40
 20h  21h
 20:16  21:27          
 20:51            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: