Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L8 FEINERS > Estació Rambla
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:28  06:15  07:02  08:01  09:10  10:02  11:00
   06:34  07:22  08:14  09:19  10:10  11:12
     07:41  08:24  09:30  10:21  11:25
     07:51  08:34  09:41  10:34  11:38
       08:45  09:53  10:48  11:51
       08:57      
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:08  14:00  15:02  16:04  17:05  18:00
 12:16  13:20  14:12  15:13  16:14  17:16  18:11
 12:29  13:32  14:22  15:23  16:25  17:28  18:22
 12:42  13:41  14:31  15:33  16:34  17:40  18:33
 12:55  13:50  14:41  15:43  16:45  17:50  18:44
     14:51  15:54  16:55    18:55
 19h  20h  21h  22h  23h
 19:06  20:00  21:09  22:05  23:36    
 19:17  20:11  21:19  22:51      
 19:27  20:19  21:34        
 19:38  20:29  21:44        
 19:49  20:38  21:57        
   20:48          
   20:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: