Pla de Bon Aire - Can Jofresa


    Sentit: PLA DEL BON AIRE-CAN JOFRESA

  L7 FEINERS > Alcoi
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:10  09:06  10:03  11:16  12:10  
 07:17  08:27  09:26  10:22  11:34  12:28  
 07:34  08:46  09:45  10:40  11:52  12:46  
 07:51      10:58      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:01  15:15  16:10  17:04  18:04  19:02
 13:24  14:19  15:34  16:29  17:25  18:23  19:21
 13:44  14:38  15:53  16:45  17:44  18:43  19:40
   14:56          19:59
 20h  21h
 20:17  21:09          
 20:34  21:24          
 20:51            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: