Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Béjar
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:47  06:02  07:01  08:02  09:11  10:22  11:07
   06:23  07:20  08:25  09:34  10:45  11:30
   06:42  07:41  08:48  09:58    11:52
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:15  13:01  14:10  15:17  16:00  17:09  18:20
 12:38  13:24  14:32  15:39  16:22  17:33  18:43
   13:47  14:54    16:46  17:56  
 19h  20h  21h
 19:07  20:17  21:00        
 19:30  20:39  21:20        
 19:53    21:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: