Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Francesc Macià
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:15  07:09  08:12  09:19  10:07  11:15  12:02
 06:33  07:29  08:33  09:44  10:30  11:39  12:24
 06:51  07:49  08:57    10:52    12:47
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:18  15:03  16:08  17:18  18:05  19:15
 13:33  14:40  15:26  16:31  17:41  18:28  19:40
 13:56    15:46  16:54    18:52  
 20h  21h  22h
 20:03  21:06  22:08        
 20:25  21:29  22:31        
 20:46  21:50  22:49        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: