Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Nacions Unides
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:12  08:15  09:06  10:08  11:09  12:06  
 07:28  08:32  09:21  10:27  11:27  12:27  
 07:44  08:49  09:33  10:48  11:45  12:47  
 07:59    09:51        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:05  15:07  16:08  17:14  18:03  19:08
 13:16  14:22  15:23  16:24  17:30  18:18  19:25
 13:29  14:35  15:39  16:39  17:46  18:35  19:41
 13:48  14:49  15:54  16:55    18:51  19:56
 20h  21h  22h
 20:10  21:02  22:18        
 20:27  21:24          
 20:43  21:43          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: