Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:54  07:20  08:08  09:19  10:15  11:11  12:09
   07:42  08:28  09:49  10:42  11:41  12:38
     08:52        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:03  15:00  16:21  17:16  18:11  19:07
 13:38  14:32  15:28  16:49  17:43  18:38  19:34
     15:54        
 20h  21h  22h
 20:02  21:22  22:14        
 20:30  21:49  22:38        
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: