Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:08  08:15  09:02  10:02  11:04  12:07
 06:26  07:23  08:34  09:18  10:18  11:21  12:22
 06:50  07:55  08:47  09:31  10:33  11:36  12:37
       09:47  10:49  11:52  12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:10  15:12  16:13  17:01  18:04  19:06
 13:25  14:26  15:27  16:29  17:18  18:19  19:23
 13:40  14:41  15:42  16:44  17:34  18:35  19:39
 13:55  14:57  15:58    17:49  18:50  19:55
 20h  21h  22h
 20:07  21:07  22:02        
 20:22  21:20  22:40        
 20:35  21:37          
 20:51  21:49          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: