Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Seu dEgara
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:38  07:06  08:07  09:10  10:12  11:13  12:00
 06:52  07:23  08:22  09:27  10:28  11:29  12:16
   07:37  08:37  09:42  10:43  11:44  12:32
   07:52  08:54  09:57  10:58    12:48
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:09  15:14  16:14  17:00  18:04  19:10
 13:22  14:25  15:29  16:29  17:16  18:22  19:27
 13:37  14:41  15:44  16:45  17:31  18:38  19:44
 13:53  14:58  15:59    17:47  18:54  
 20h  21h  22h
 20:00  21:02  22:00        
 20:16  21:16  22:12        
 20:33  21:31  22:24        
 20:48  21:45          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: