Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:44  07:12  08:08  09:05  10:03  11:12  12:08
 06:58  07:26  08:22  09:19  10:17  11:26  12:22
   07:40  08:37  09:34  10:31  11:40  12:36
   07:54  08:51  09:49  10:45  11:54  12:50
         10:59    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:13  15:09  16:05  17:02  18:13  19:09
 13:18  14:27  15:23  16:19  17:16  18:27  19:22
 13:32  14:41  15:37  16:33  17:30  18:41  19:35
 13:45  14:55  15:51  16:48  17:45  18:55  19:49
 13:59        17:59    
 20h  21h  22h
 20:03  21:12  22:07        
 20:17  21:26  22:21        
 20:31  21:39  22:31        
 20:45  21:53          
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: