Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:50  07:04  08:04  09:07  10:09  11:11  12:13
   07:18  08:19  09:23  10:24  11:26  12:29
   07:35  08:35  09:39  10:40  11:42  12:45
   07:49  08:50  09:54  10:56  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:05  15:10  16:11  17:12  18:00  19:08
 13:17  14:21  15:26  16:26  17:29  18:17  19:24
 13:34  14:37  15:41  16:41  17:44  18:35  19:41
 13:49  14:53  15:56  16:57    18:51  19:58
 20h  21h  22h
 20:13  21:01  22:12        
 20:29  21:14  22:24        
 20:46  21:28  22:36        
   21:43          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: