Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Nord-2
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:00  09:03  10:06  11:07  12:10  
 07:15  08:15  09:18  10:21  11:23  12:26  
 07:29  08:31  09:35  10:35  11:39  12:42  
 07:46  08:47  09:51  10:51  11:55  12:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:02  15:06  16:08  17:08  18:14  19:04
 13:30  14:18  15:22  16:22  17:25  18:30  19:21
 13:47  14:34  15:37  16:37  17:42  18:47  19:37
   14:50  15:52  16:52  17:57    19:54
 20h  21h  22h
 20:11  21:13  22:08        
 20:26  21:26  22:22        
 20:41  21:40  22:33        
 20:58  21:53  22:46        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: