Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Vallparadís Universitat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:29  07:25  08:11  09:03  10:06  11:11  12:10
 06:59  07:39  08:26  09:16  10:21  11:26  12:30
   07:55  08:43  09:35  10:40  11:42  12:46
       09:50  10:55  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:06  15:09  16:13  17:16  18:06  19:11
 13:18  14:21  15:24  16:27  17:33  18:24  19:24
 13:33  14:38  15:41  16:42  17:49  18:40  19:45
 13:50  14:49  15:57  16:55    18:56  
 20h  21h  22h
 20:04  21:05  22:00        
 20:20  21:20  22:13        
 20:34  21:34  22:30        
 20:47            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: