Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > CAP Nord
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:54  06:09  07:08  08:10  09:20  10:06  11:15
   06:30  07:28  08:34  09:43  10:30  11:38
   06:49  07:49  08:57    10:53  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:09  14:18  15:02  16:08  17:17  18:04
 12:23  13:32  14:40  15:25  16:30  17:41  18:28
 12:46  13:55    15:47  16:54    18:51
 19h  20h  21h
 19:15  20:01  21:07        
 19:38  20:25  21:26        
   20:47  21:51        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: