Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Estació Les Fonts
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:11  08:21  09:33  10:08  11:19  12:30  
 07:46  08:57    10:44  11:55    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:17  15:28  16:04  17:15  18:27  19:03
 13:42  14:53    16:39  17:51    19:39
 20h  21h
 20:15  21:24          
 20:51            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: