Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Campus Universitari
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:48  08:24  09:00  10:11  11:22  12:33  
     09:35  10:46  11:57    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:20  15:31  16:06  17:18  18:30  19:06
 13:44  14:55    16:42  17:54    19:42
 20h  21h
 20:18  21:28          
 20:52            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: