Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Apol·lo
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:00  09:13  10:24  11:35  12:10    
 08:37  09:48  10:59    12:46    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:22  14:33  15:08  16:19  17:31  18:07  19:19
 13:57    15:44  16:55    18:43  19:55
 20h  21h
 20:31  21:05          
   21:41          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: