Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Camí de Castellar
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:08  07:02  08:05  09:11  10:22  11:07  12:16
 06:26  07:22  08:26  09:36  10:44  11:31  12:39
 06:44  07:42  08:49  09:59    11:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:10  15:18  16:01  17:09  18:19  19:06
 13:25  14:32  15:39  16:24  17:32  18:43  19:31
 13:48  14:55    16:47  17:56    19:54
 20h  21h  22h
 20:17  21:22  22:01        
 20:39  21:43  22:24        
 20:59    22:42        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: