Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:08  07:03  08:03  09:06  10:09  11:10  12:13
 06:22  07:18  08:18  09:21  10:24  11:26  12:25
 06:36  07:32  08:33  09:38  10:38  11:42  12:36
 06:49  07:49  08:50  09:54  10:54  11:58  12:48
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:06  15:09  16:11  17:12  18:04  19:08
 13:15  14:19  15:22  16:22  17:25  18:17  19:24
 13:29  14:32  15:34  16:34  17:38  18:30  19:39
 13:41  14:44  15:47  16:47  17:51  18:48  19:55
 13:53  14:56  15:59  16:59      
 20h  21h  22h
 20:12  21:13  22:07        
 20:27  21:26  22:21        
 20:41  21:39  22:37        
 20:56  21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: