Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Facultat dÒptica
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:02  08:12  09:09  10:08  11:04  12:13  
 07:16  08:26  09:23  10:22  11:18  12:27  
 07:30  08:40  09:37  10:36  11:31  12:41  
 07:44  08:55  09:52  10:50  11:45  12:55  
 07:58        11:59    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:04  15:00  16:09  17:06  18:04  19:00
 13:23  14:18  15:14  16:23  17:20  18:18  19:14
 13:37  14:32  15:28  16:37  17:35  18:32  19:28
 13:51  14:46  15:42  16:51  17:49  18:46  19:41
     15:56        19:54
 20h  21h  22h
 20:08  21:04  22:11        
 20:22  21:17  22:25        
 20:36  21:31  22:37        
 20:50  21:44  22:47        
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: