Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Dr. Ferran
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:09  07:03  08:06  09:12  10:00  11:08  12:17
 06:27  07:23  08:27  09:37  10:23  11:32  12:40
 06:45  07:43  08:50    10:45  11:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:11  15:19  16:02  17:10  18:20  19:07
 13:26  14:33  15:40  16:25  17:33  18:44  19:32
 13:49  14:56    16:48  17:57    19:55
 20h  21h  22h
 20:18  21:00  22:02        
 20:40  21:23  22:25        
   21:44  22:43        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: