Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació Est
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:32  06:12  07:08  08:07  09:11  10:13  11:14
 05:46  06:26  07:22  08:22  09:27  10:28  11:30
 05:59  06:40  07:37  08:38  09:42  10:43  11:43
   06:54  07:52  08:54  09:57  10:58  11:53
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:11  14:02  15:06  16:06  17:07  18:12
 12:18  13:24  14:14  15:18  16:18  17:20  18:26
 12:33  13:37  14:27  15:30  16:30  17:33  18:39
 12:46  13:50  14:40  15:41  16:42  17:46  18:52
 12:58    14:53  15:53  16:54  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:09  20:15  21:02  22:12      
 19:27  20:32  21:16        
 19:44  20:48  21:30        
 19:59    21:44        
     21:58        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: