Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:08  08:04  09:00  10:10  11:06  12:02
 06:40  07:22  08:18  09:14  10:24  11:20  12:16
 06:54  07:36  08:32  09:28  10:38  11:34  12:30
   07:50  08:46  09:42  10:52  11:48  12:44
       09:56      12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:08  15:04  16:00  17:10  18:06  19:02
 13:26  14:22  15:18  16:14  17:24  18:20  19:16
 13:40  14:36  15:32  16:28  17:38  18:34  19:30
 13:54  14:50  15:46  16:42  17:52  18:48  19:44
       16:56      19:58
 20h  21h  22h
 20:12  21:08  22:04        
 20:26  21:22  22:14        
 20:40  21:36          
 20:54  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: