Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Facultat dÒptica
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:33  06:06  07:08  08:11  09:18  10:01  11:04
 05:52  06:30  07:28  08:34  09:40  10:22  11:25
   06:49  07:49  08:56    10:43  11:46
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:07  13:10  14:16  15:19  16:00  17:05  18:10
 12:28  13:32  14:37  15:39  16:21  17:27  18:33
 12:49  13:54  14:58    16:42  17:48  18:55
 19h  20h  21h  22h
 19:17  20:02  21:04  22:04      
 19:40  20:23  21:25  22:20      
   20:43  21:43  22:37      

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: