Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Bidasoa
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:27  07:09  08:08  09:12  10:14  11:15  12:03
 06:41  07:23  08:23  09:28  10:29  11:31  12:19
 06:55  07:38  08:39  09:43  10:44  11:47  12:35
   07:53  08:55  09:58  10:59    12:51
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:12  15:00  16:01  17:02  18:07  19:13
 13:24  14:28  15:16  16:16  17:17  18:23  19:30
 13:40  14:44  15:31  16:31  17:33  18:40  19:47
 13:56    15:46  16:46  17:50  18:56  
 20h  21h  22h
 20:03  21:05  22:01        
 20:20  21:20  22:13        
 20:36  21:34          
 20:51  21:49          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: