Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Millars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:28  07:10  08:09  09:13  10:15  11:00  12:04
 06:42  07:24  08:24  09:29  10:30  11:16  12:20
 06:56  07:39  08:40  09:44  10:45  11:32  12:36
   07:54  08:56  09:59    11:48  12:52
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:13  15:01  16:02  17:03  18:08  19:14
 13:25  14:29  15:17  16:17  17:18  18:24  19:31
 13:41  14:45  15:32  16:32  17:34  18:41  19:48
 13:57    15:47  16:47  17:51  18:57  
 20h  21h  22h
 20:04  21:06  22:02        
 20:21  21:21  22:14        
 20:37  21:35          
 20:52  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: