Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Millars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:28  07:10  08:06  09:02  10:12  11:08  12:04
 06:42  07:24  08:20  09:16  10:26  11:22  12:18
 06:56  07:38  08:34  09:30  10:40  11:36  12:32
   07:52  08:48  09:44  10:54  11:50  12:46
       09:58      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:10  15:06  16:02  17:12  18:08  19:04
 13:14  14:24  15:20  16:16  17:26  18:22  19:18
 13:28  14:38  15:34  16:30  17:40  18:36  19:32
 13:42  14:52  15:48  16:44  17:54  18:50  19:46
 13:56      16:58      
 20h  21h  22h
 20:00  21:10  22:06        
 20:14  21:24  22:16        
 20:28  21:38          
 20:42  21:52          
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: