Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > CAP Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:33  07:01  08:01  09:03  10:06  11:07  12:11
 06:47  07:17  08:16  09:20  10:22  11:23  12:27
   07:31  08:31  09:36  10:37  11:39  12:43
   07:46  08:47  09:51  10:52  11:55  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:04  15:08  16:09  17:10  18:15  19:04
 13:32  14:20  15:24  16:24  17:25  18:31  19:21
 13:48  14:36  15:39  16:39  17:41  18:48  19:38
   14:52  15:54  16:54  17:58    19:55
 20h  21h  22h
 20:11  21:11  22:07        
 20:28  21:26  22:19        
 20:43  21:40          
 20:57  21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: