Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:08  08:11  09:18  10:01  11:04  12:07
 06:30  07:28  08:34  09:40  10:22  11:25  12:28
 06:49  07:49  08:56    10:43  11:46  12:49
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:16  15:19  16:00  17:05  18:10  19:17
 13:32  14:37  15:39  16:21  17:27  18:33  19:40
 13:54  14:58    16:42  17:48  18:55  
 20h  21h
 20:02  21:04          
 20:23  21:25          
 20:43            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: