La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Borges Blanques
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:32  06:15  07:12  08:04  09:14  10:09  11:14
   06:45  07:32  08:20  09:34  10:25  11:34
     07:48  08:36  09:53  10:41  11:53
       08:54    10:57  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:10  13:01  14:14  15:06  16:00  17:07  18:02
 12:27  13:19  14:32  15:24  16:17  17:25  18:22
 12:44  13:38  14:49  15:42  16:34  17:43  18:42
   13:56      16:50    
 19h  20h  21h
 19:00  20:10  21:02        
 19:17  20:27  21:15        
 19:34  20:44  21:28        
 19:52            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: