Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Institut Blanxart
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:02  08:02  09:04  10:07  11:08  12:12
 06:48  07:18  08:17  09:21  10:23  11:24  12:28
   07:32  08:32  09:37  10:38  11:40  12:44
   07:47  08:48  09:52  10:53  11:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:05  15:09  16:10  17:11  18:16  19:05
 13:17  14:21  15:25  16:25  17:26  18:32  19:22
 13:33  14:37  15:40  16:40  17:42  18:49  19:39
 13:49  14:53  15:55  16:55  17:59    19:56
 20h  21h  22h
 20:12  21:12  22:08        
 20:29  21:27  22:20        
 20:44  21:41          
 20:58  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: