La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Mura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:32  06:15  07:13  08:05  09:15  10:10  11:15
   06:46  07:33  08:21  09:35  10:26  11:35
     07:49  08:37  09:54  10:42  11:54
       08:55    10:58  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:11  13:02  14:15  15:07  16:01  17:08  18:03
 12:28  13:20  14:33  15:25  16:18  17:26  18:23
 12:45  13:39  14:50  15:43  16:35  17:44  18:43
   13:57      16:51    
 19h  20h  21h
 19:01  20:11  21:02        
 19:18  20:28  21:15        
 19:35  20:44  21:28        
 19:53            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: