La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Extremadura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:36  06:19  07:17  08:09  09:00  10:15  11:03
   06:50  07:37  08:26  09:20  10:31  11:20
     07:53  08:42  09:40  10:47  11:40
         09:59    11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:16  13:07  14:02  15:12  16:06  17:13  18:08
 12:33  13:25  14:20  15:30  16:23  17:31  18:28
 12:50  13:44  14:38  15:48  16:40  17:49  18:48
     14:55    16:56    
 19h  20h  21h
 19:06  20:15  21:06        
 19:23  20:32  21:19        
 19:40  20:48  21:32        
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: