La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > CAP Est
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:37  06:20  07:18  08:10  09:01  10:00  11:04
   06:51  07:38  08:27  09:21  10:16  11:21
     07:54  08:43  09:41  10:32  11:41
           10:48  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:08  14:03  15:13  16:07  17:14  18:09
 12:17  13:26  14:21  15:31  16:24  17:32  18:29
 12:34  13:45  14:39  15:49  16:41  17:50  18:49
 12:51    14:56    16:57    
 19h  20h  21h
 19:07  20:16  21:07        
 19:24  20:33  21:20        
 19:41  20:49  21:33        
 19:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: