La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:39  06:22  07:20  08:12  09:03  10:02  11:06
   06:53  07:40  08:29  09:23  10:18  11:23
     07:56  08:45  09:43  10:34  11:43
           10:50  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:02  13:10  14:05  15:15  16:09  17:16  18:11
 12:19  13:28  14:23  15:33  16:26  17:34  18:31
 12:36  13:47  14:41  15:51  16:43  17:52  18:51
 12:53    14:58    16:59    
 19h  20h  21h
 19:09  20:01  21:09        
 19:26  20:18  21:22        
 19:43  20:35  21:35        
   20:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: