La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Astúries
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:40  06:23  07:21  08:13  09:04  10:03  11:07
   06:54  07:41  08:30  09:24  10:19  11:24
     07:57  08:46  09:44  10:35  11:44
           10:51  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:11  14:06  15:16  16:10  17:00  18:12
 12:20  13:29  14:24  15:34  16:27  17:17  18:32
 12:37  13:48  14:42  15:52  16:44  17:35  18:52
 12:54    14:59      17:53  
 19h  20h  21h
 19:10  20:02  21:10        
 19:27  20:19  21:23        
 19:44  20:36  21:36        
   20:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: