La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > La Rioja
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:41  06:24  07:23  08:15  09:06  10:05  11:09
   06:55  07:43  08:32  09:26  10:21  11:26
     07:59  08:48  09:46  10:37  11:46
           10:53  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:13  14:08  15:01  16:12  17:02  18:14
 12:22  13:31  14:26  15:18  16:29  17:19  18:34
 12:39  13:50  14:44  15:36  16:46  17:37  18:54
 12:56      15:54    17:55  
 19h  20h  21h
 19:12  20:03  21:11        
 19:29  20:20  21:24        
 19:46  20:37  21:37        
   20:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: