La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Vilardell
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:42  06:25  07:24  08:00  09:07  10:06  11:10
   06:56  07:44  08:16  09:27  10:22  11:27
       08:33  09:47  10:38  11:47
       08:49    10:54  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:06  13:14  14:09  15:02  16:13  17:03  18:15
 12:23  13:32  14:27  15:19  16:30  17:20  18:35
 12:40  13:51  14:45  15:37  16:47  17:38  18:55
 12:57      15:55    17:56  
 19h  20h  21h
 19:13  20:04  21:12        
 19:30  20:21  21:25        
 19:47  20:38  21:38        
   20:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: