La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Montserrat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:43  06:26  07:25  08:01  09:08  10:07  11:11
   06:57  07:45  08:17  09:28  10:23  11:28
       08:34  09:48  10:39  11:48
       08:50    10:55  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:07  13:15  14:10  15:03  16:14  17:04  18:16
 12:24  13:33  14:28  15:20  16:31  17:21  18:36
 12:41  13:52  14:46  15:38  16:48  17:39  18:56
 12:58      15:56    17:57  
 19h  20h  21h
 19:14  20:05  21:13        
 19:31  20:22  21:26        
 19:48  20:39  21:39        
   20:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: