La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Santa Marta
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:45  06:28  07:27  08:03  09:10  10:09  11:13
   06:59  07:47  08:19  09:30  10:25  11:30
       08:36  09:50  10:41  11:50
       08:52    10:57  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:00  14:12  15:05  16:16  17:06  18:18
 12:26  13:17  14:30  15:22  16:33  17:23  18:38
 12:43  13:35  14:48  15:40  16:50  17:41  18:58
   13:54    15:58    17:59  
 19h  20h  21h
 19:16  20:07  21:14        
 19:33  20:24  21:27        
 19:49  20:41  21:40        
   20:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: