La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > M. Déu de les Neus
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:46  06:29  07:00  08:04  09:11  10:10  11:14
     07:28  08:20  09:31  10:26  11:31
     07:48  08:37  09:51  10:42  11:51
       08:53    10:58  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:10  13:01  14:13  15:06  16:17  17:07  18:00
 12:27  13:18  14:31  15:23  16:34  17:24  18:19
 12:44  13:36  14:49  15:41  16:51  17:42  18:39
   13:55    15:59      18:59
 19h  20h  21h
 19:17  20:08  21:15        
 19:34  20:25  21:28        
 19:50  20:42  21:41        
   20:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: