La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:47  06:30  07:01  08:05  09:12  10:11  11:15
     07:29  08:21  09:32  10:27  11:32
     07:49  08:38  09:52  10:43  11:52
       08:54    10:59  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:11  13:02  14:14  15:07  16:00  17:08  18:01
 12:28  13:19  14:32  15:24  16:18  17:25  18:20
 12:45  13:37  14:50  15:42  16:35  17:43  18:40
   13:56      16:52    
 19h  20h  21h
 19:00  20:09  21:16        
 19:18  20:26  21:29        
 19:35  20:43  21:42        
 19:51  20:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: