La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > St. Tomàs
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:47  06:30  07:01  08:06  09:13  10:12  11:00
     07:30  08:22  09:33  10:28  11:16
     07:50  08:39  09:53  10:44  11:33
       08:55      11:53
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:12  13:03  14:15  15:08  16:01  17:09  18:02
 12:29  13:20  14:33  15:25  16:19  17:26  18:21
 12:46  13:38  14:51  15:43  16:36  17:44  18:41
   13:57      16:53    
 19h  20h  21h
 19:01  20:09  21:16        
 19:19  20:26  21:29        
 19:36  20:43  21:42        
 19:52  20:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: