La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pau Marsal
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:52  06:35  07:07  08:13  09:02  10:18  11:06
     07:36  08:29  09:19  10:34  11:22
     07:56  08:46  09:39  10:50  11:39
         09:59    11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:18  13:09  14:03  15:14  16:07  17:15  18:08
 12:35  13:26  14:21  15:31  16:25  17:32  18:27
 12:52  13:44  14:39  15:49  16:42  17:50  18:47
     14:57    16:59    
 19h  20h  21h
 19:07  20:15  21:04        
 19:25  20:32  21:21        
 19:42  20:49  21:34        
 19:58    21:47        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: