La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Vallparadís Universitat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:55  06:38  07:11  08:00  09:07  10:03  11:10
     07:40  08:18  09:23  10:22  11:26
       08:34  09:43  10:38  11:43
       08:51    10:54  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:13  14:07  15:01  16:11  17:03  18:12
 12:22  13:30  14:25  15:18  16:29  17:19  18:31
 12:39  13:48  14:43  15:35  16:46  17:36  18:51
 12:56      15:53    17:54  
 19h  20h  21h
 19:11  20:02  21:07        
 19:29  20:19  21:24        
 19:46  20:36  21:37        
   20:53  21:50        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: