La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Creu Gran
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:57  06:40  07:13  08:02  09:10  10:06  11:13
     07:42  08:21  09:26  10:25  11:29
       08:37  09:46  10:41  11:46
       08:54    10:57  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:06  13:16  14:10  15:04  16:13  17:06  18:15
 12:25  13:33  14:28  15:20  16:31  17:22  18:34
 12:42  13:51  14:46  15:37  16:49  17:39  18:54
 12:59      15:55    17:57  
 19h  20h  21h
 19:14  20:05  21:09        
 19:32  20:21  21:26        
 19:49  20:38  21:39        
   20:55  21:52        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: