La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Recinte Firal
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:16  08:07  09:15  10:11  11:02  12:11
 06:43  07:47  08:26  09:31  10:30  11:18  12:30
     08:42  09:51  10:46  11:34  12:47
     08:59      11:51  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:15  15:09  16:00  17:11  18:02  19:19
 13:21  14:33  15:25  16:18  17:27  18:20  19:37
 13:38  14:51  15:42  16:36  17:44  18:39  19:54
 13:56      16:54    18:59  
 20h  21h
 20:10  21:00          
 20:26  21:13          
 20:43  21:30          
   21:42          
   21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: