La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ricard Camí
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:03  07:19  08:11  09:04  10:15  11:06  12:15
 06:46  07:51  08:30  09:19  10:34  11:22  12:34
     08:47  09:35  10:50  11:38  12:51
       09:55    11:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:00  15:13  16:04  17:16  18:07  19:04
 13:26  14:19  15:29  16:22  17:32  18:25  19:24
 13:42  14:37  15:46  16:40  17:49  18:44  19:42
   14:55    16:58      19:59
 20h  21h
 20:15  21:03          
 20:30  21:16          
 20:47  21:33          
   21:45          
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: