La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Marconi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:26  08:18  09:11  10:02  11:13  12:03
 06:53  07:58  08:37  09:26  10:22  11:30  12:22
     08:54  09:42  10:41  11:46  12:41
         10:57    12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:08  15:03  16:11  17:06  18:15  19:11
 13:34  14:27  15:20  16:29  17:25  18:33  19:31
 13:50  14:45  15:36  16:47  17:41  18:52  19:49
     15:53    17:58    
 20h  21h  22h
 20:06  21:10  22:05        
 20:22  21:23          
 20:37  21:40          
 20:54  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: