La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Antoninus Pius
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:12  07:28  08:01  09:14  10:05  11:00  12:06
 06:55    08:21  09:29  10:25  11:16  12:25
     08:40  09:45  10:44  11:33  12:44
     08:57      11:49  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:10  15:05  16:13  17:08  18:00  19:14
 13:19  14:29  15:22  16:31  17:27  18:17  19:34
 13:36  14:47  15:38  16:49  17:43  18:35  19:52
 13:52    15:55      18:54  
 20h  21h  22h
 20:09  21:12  22:07        
 20:25  21:25          
 20:39  21:42          
 20:56  21:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: