La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Mallorca
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:12  07:28  08:01  09:14  10:05  11:00  12:06
 06:55    08:21  09:29  10:25  11:16  12:25
     08:40  09:45  10:44  11:33  12:44
     08:57      11:49  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:11  15:06  16:14  17:09  18:01  19:14
 13:20  14:30  15:23  16:32  17:28  18:18  19:34
 13:37  14:48  15:39  16:50  17:44  18:36  19:52
 13:53    15:56      18:55  
 20h  21h  22h
 20:09  21:12  22:07        
 20:25  21:25          
 20:39  21:42          
 20:56  21:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: